Қазір...

TODO

TODO тізімі бос

Үлгіні қолданып, қосымша жұмыс қосыңыз

Не зат?

Қызанақ техникасы - кез келген жұмыста қолданылатын тайм менеджментәдісі. Көп адамға уақыт жау боп келеді. Сағат тілінің дыбысы уайымға салып,өнімсіз жұмыс пен прокрастинацияға әкеп соғады

Қызанақ техникасы қалаған мақсаттарға жету жолында уақыттытиімді серіктес қылып алуға көмектеседі, сәйкесінше оқу не жұмыс істеутәсілдерін дамыту үшін көп септігі бар

Мақсаттар

Қызанақ техникасы өнімділік арттыру үшін қарапайым құрал болады,одан бөлек келесі жағдайлар үшін қолдануға болады:

 • Жұмыс бастауды жеңілдету
 • Концентрация арттыру, алаңдауды азайту
 • Қабылдаған шешімдерден хабардар боп отыру
 • Мотивацияны еселеп, тұрақты деңгейде ұстау
 • Қойылған мақсатты анық қылып ұстау
 • Жұмыс процесін сапасы мен саны жағынан анықтап отыру
 • Жұмыс немесе оқу дағдысын жақсарту
 • Қиын жағдай кезінде табандылықты арттыру

Негіздемелер

Әр күн басында мінлетті түрде керек іСтерді таңдап алып,жоғарыдағы TODO тізіміне қосып қойыңыз

Жұмысты бастаңыз

 1. Қызанақ таймерін бастаңыз
 2. Қызанақ жарылғанға дейін жұмыс істеңіз
 3. Қысқа үзіліс алып қойыңыз

Қойған жұмысыңыз аяғына жетпейінше, қызанақ артынан қызанаққоса беріңіз. 4 қызанақтан кейін ұзақ үзіліс алу керек (15-30 мин)

Ереже мен Айлалар

 • Егер жұмысыңыз 5-7 қызанақ алса, оны бөліп тастаңыз
 • Егер жұмыс 1 қызанақтан кем болса, оны басқа жұмыспен қосыпжіберсеңіз жақсы болады
 • Қызанақ бастасаңыз, міндетті түрде аяқтаңыз
 • Келесі қызанақ жақсырақ жарылады
 • Аккаунқа кіріп, прогрессті бақылап отырыңыз
 • Қызанақ техникасы бос уақытта қолданбаған жөн.Өз уақытыңызды демалыспен өткізіңіз!